Granule L1B_20120414004507

Acquisition time: April 14, 2012, 12:07 Z      Cloud Cover: %      Day/Night: Day

Display Band(s)

Band: VNIR

Download View As:

Volcanos in scene:
Ostanets
Otdelniy
Golaya
Asacha
Visokiy
Mutnovsky
Gorely
Tolmachev Dol
Vilyuchik
Barkhatnaya Sopka
Opala