Granule L1B_20051113110707

Acquisition time: November 13, 2005, 11:07 Z      Cloud Cover: %      Day/Night: Night

Display Band(s)

Band: TIR

Download View As:

Volcanos in scene:
Olkoviy Volc Group
Khodutka
Piratkovsky
Otdelniy
Golaya
Asacha
Visokiy
Mutnovsky
Gorely
Tolmachev Dol
Vilyuchik